ANNE BABA TUTUMLARININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


      anne baba tutumları ile ilgili görsel sonucu  
        Doğduğu günden beri çocuğun kişiliğinin oluşumundaki en büyük pay ailesinindir. Kişilik kalıtım ve çevrenin etkisiyle kişiye kazandırılan özellikleri kapsar. Kişinin kendine has özellikleri, davranışları, dış görünüşü, yeteneklerinin bir bütünüdür kişilik. Benlik ise kişinin kendi özellikleri, amaç-beklentileri ve değer yargılarından oluşur. Kişinin kendinin ve çevresini anlayış biçimidir de diyebiliriz.
        Çocuklarda benlik 2 yaş civarı oluşmaya başlar. Çevresinde gördüğü anne baba, arkadaş tutumları nasılsa çocuk da o yönde benlik gelişir. İnsanlar ona olumlu sıfatlarla hitap ediyorsa olumlu, olumsuz sıfatlarla hitap ediyorsa olumsuz bir benlik gelişir ve kendine benlik saygısı azalır.
         Dört farklı anne baba tutumu vardır.
         1. Demokratik anne baba tutumu:
         Çocukları seven ve benimseyen, onların görüşlerine saygı duyan, sorunları konuşarak çözüme kavuşturan anne baba tutumudur. Ailede çocuklara da söz hakkı tanınmıştır. Belli kurallar vardır ama bu kurallar dayak ve baskıyla uygulanmaz.
         Demokratik aile ortamı güven verici, destekleyici ve huzurludur. Bu aile ortamında yetişen çocuklar girişimci ruha sahiptirler. Kendine güvenleri yüksektir.
  2. Aşırı koruyucu anne baba tutumu
  Çocuğa büyük bir sevgi ile bağlanmış aşırı koruyucu ve kollayıcı anne baba tutumudur. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar, bağımlı, kendine güveni olmayan, duygusal problemleri olan kişiler olabilirler. Aşırı koruyucu tutum çocuğun sosyal gelişimini engeller. Bencil bir kişilik geliştirmesine neden olur.
          Çocuğun yerine işleri anne babasının yapması çocuğun bağımsız kişilik geliştirmesine engel olu   
           3. Aşırı otoriter anne baba tutumu
           Otoriter ailelerde çocuğun duygu ve düşüncelerine fazla önem verilmez. Ailede ilişkiler gergindir. Çocuk anne babasından çok çekinir. Attığı her adımda yaptığı her işte yanlış yapma korkusu vardır. En küçük yanlışta cezalandırılır.
Aşırı otoriter ve katı tutum çocuğu ürkek ve bunalımlı bir kişi olarak yetiştirmektedir. Bu tutum altında büyüyen çocuklar diğer insanlarla ilişki kurmakta zorluk çekerler. Çocuk da aşağılık duygusu gelişir ya da isyankar olurlar. Ailenin bu tutumu çocuğu suça yöneltir. Çocuk evden ya da okuldan kaçabilir.
 1.    İlgisiz anne baba tutumu
  Bu tutum çocuğa karşı ilgisiz, çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarına karşı duyarsız, sevgi ve şefkati yetersiz, kontrolü gevşek anne baba tutumlarıdır. Çocuklar kendi hallerine bırakılmıştır. İlgi ve sevgiden yoksundur.
  Bu tip ailelerde çocuk başı boş bırakılır. İhtiyaçları görmezden gelinir. Çocuğun davranışları üzerinde en çok olumsuz etki bırakan aile tipi ilgisiz aile tipidir.
  İlgisiz veya gevşek anne-baba tutumu çocukların kin, düşmanlık ve endişe duygularına kapılmasına neden olur. Çocuklar kavgacı, isyankar, saldırgan suç işlemeye meyilli olur.
  Bazı anne babaların da çocukla olan ilişkilerinde belli prensipleri yoktur. Dengesiz ve tutarsız bir tutum gösterirler. Bazen aşırı hoşgörülü bazen sınırlandırıcı ve cezalandırıcıdırlar. Bu tutum da çocuğun kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler.
  Çocuğun gelişen kişilik ve benlik oluşumunda anne baba tutumları çok önemlidir.
     Not: Bu yazı rehberlik dersi hocamızın bana verdiği araştırma ödevidir. Değişik kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.
       

Share on Google Plus

anne güncesi

0 yorum:

Yorum Gönderme

Gmail hesabınız olmasa bile yorumlama biçiminde: ADSIZ seçeneğini seçerek yorum yapabilirsiniz